Плануємо роботу бібліотек на 2019 рік


06 . 12 . 2018


 

6 грудня 2018 року в Центральній міській дитячій бібліотеці відбувся семінар – нарада «Основні напрями і зміст роботи з користувачами  в 2019 році» для завідувачів структурних підрозділів, головних і провідних фахівців ЦМДБ і бібліотек – філій № 1-8.

Відкрила семінар – нараду в. о. директора Централізованої бібліотечної системи для дітей - І.В. Вологодська, яка докладно розповіла про стан та перспективи розвитку фінансових, матеріально – технічних, кадрових ресурсів дитячих бібліотек системи, визначила важливі  чинники, котрі сприяють успішному виконанню основних завдань, обґрунтувала вибір пріоритетів у роботі бібліотек на 2019 рік.

Заступник директора - Т. Ю. Сіренко надала інформацію про основні показники роботи бібліотек ЦБС для дітей та бюджет робочого часу на наступний рік, приділила особливу увагу змісту основних завдань  бібліотечно-інформаційної діяльності, ознайомила із заходами Національної бібліотеки України для дітей, Полтавської обласної бібліотеки для дітей ім. Панаса Мирного на 2019 рік, в яких братимуть участь  дитячі бібліотеки системи.

Висвітлюючи питання розвитку системи підвищення кваліфікації бібліотечних кадрів,  завідувач відділу методичної роботи, інновацій і бібліотечного маркетингу ЦМДБ - О. І. Приходько підкреслила, що запорукою ефективного функціонування бібліотеки є високий рівень професійної  компетентності бібліотекаря. Під час консультації розглядалися важливі аспекти методичного забезпечення, серед яких:

- проведення навчань з підвищення фахового рівня бібліотечних працівників;

- участь бібліотечних працівників у професійних конкурсах;

- забезпечення фахових інформаційних потреб бібліотекарів у видавничій діяльності відділу;

- складання аналізу чисельності та складу потенційних користувачів – дітей за зонами обслуговування бібліотек;

- всеукраїнські соціологічні дослідження, локальні соціологічні  дослідження;

- складання SWOT – аналізу для визначення сильних і слабких сторін, прогнозування діяльності бібліотеки;

- проектно-програмна та інноваційна діяльність;

- моніторинг розвитку ресурсного і творчого потенціалу бібліотек.

 

Учасники семінару отримали рекомендації і консультації провідних спеціалістів ЦМДБ на допомогу плануванню роботи з користувачами за наступними розділами річного плану:

 - Довідково-інформаційне обслуговування користувачів

(зміст виступу: загальносистемні заходи; визначні події,  ювілейні літературні дати 2019 року; видавнича діяльність відділу) - А. В. Кравченко, завідувач відділу довідково-бібліографічної та інформаційної роботи ;

-  Формування, використання, зберігання бібліотечного фонду

(зміст виступу: основні завдання; організація систематичного каталогу для учнів 10-15 років; видавнича діяльність відділу) – Л. П. Карпенко, завідувач відділу формування бібліотечних фондів і каталогізування;

 

- Соціокультурна діяльність (зміст виступу: загальносистемні масові заходи; соціальне партнерство) – І. Я. Мірошниченко, завідувач відділу реклами книги, організації дозвілля та розвитку  творчих здібностей дітей.

Молоді перспективні бібліотечні працівники ЦМДБ, які були запрошені для  участі в семінарі, презентували власні творчі проекти і розробки:

- Реклама бібліотеки та читання через соціальні мережі (Facebook, Instagram) – А. А. Остапенко, бібліотекар 1-ї категорії відділу реклами книги, організації дозвілля та розвитку творчих здібностей дітей;

- Інноваційний бібліотечний проект «Smart Windows» -  Є. В. Русакова, бібліотекар  2-ї  категорії відділу реклами книги, організації дозвілля та розвитку творчих здібностей дітей.

Підводячи підсумки проведення семінару – наради, в. о директора ЦБС для дітей - І.В. Вологодська побажала бібліотечним працівникам успішної реалізації планових завдань, нових творчих здобутків у просуванні книги і читання серед  дитячого населення міста.

 

 

 


Долучайтеся!