Школярам старших класів

 

Дорогі  краяни!

 

  Ми вирушаємо з вами на Полтавщину – край пісень і легенд,  письменників і поетів, край мислителів і учених, чиї імена перлами сяють в скарбниці світової мудрості.

Полтавщина - унікальна скарбниця української духовності і культури, щедра земля якої багата на літературу світового рівня. За дослідженням сучасних літературознавців Полтавщина дала світу близько 1500 відомих постатей красного письменства: від літописця Самійла Величка, поета-філософа Григорія Сковороди, фундатора нової української літератури Івана Котляревського, корифея української прози Панаса Мирного, величного неокласика Миколи Зерова, доброго сміхотворця Остапа Вишні, неперевершеного Олеся Гончара до письменників-істориків Павла Загребельного та Володимира Малика.

Полтавська земля надихала на творчість Тараса Шевченка, Лесю Українку, Володимира Короленка, Миколу Гоголя, Олександра Пушкіна та багатьох інших.

         

Пропонуємо Вам,  тематичний список нових надходжень «Літературні обрії Полтавщини».

Сподіваємось, що ці видання допоможуть Вам краще пізнати сучасних  письменників і поетів  рідного краю!

 

 

Бібліографічний список нової літератури

 

   Васильєва, Т. Колекція дум [Текст]  : вірші / Тамара     Васильєва. - К. : Укр. Пріоритет, 2014. - 104 с.

 

    Калчугін. В.М. Легенда про Пивиху – Глобинське     видавництво «Поліграфсервіс»,2006.-32с.

 

           Капустян, Г.Т. Пам'ять 33-го кличе молодих [Текст]  : сповіді   свідків і слово історика / Ганна Тимофіївна Капустян. - Вид. 2-ге, допов. - Кременчук : Щербатих О.В., 2014. - 596 с.

 

       Кременчук. Героїчне минуле та сьогодення [Текст]  =   Kremenchuk. Heroic past and present times : укр. та англ. мовами / авт.ідеї О. Бабаєв; пер. Л. Горбач, О. Мочаєва, А. Соляник; фото В. Олексієнко, О. Колєсніков. - Кременчук : СВД Олексієнко В.В., 2013. - 306 с. : фотоіл.

 

       Пантелей О.С. Вибрані твори. Том1:Поезії.- Кременчук: Про-Графіка, 2012. – 248с.

 

      Пилипчук, О.А. Василько. Кременчук: Про – Графіка, 2008.-152с., іл..

 

       Степаненко, М. Сучасні письменники Полтавщини: довідник/ Микола Степаненко. – видання друге, змінене і доповнене. – Полтава: ФОП Гаража М.Ф., 2016.-112с.

               

     Шевченко-Василенко, В. Є.   Казки сліпого бандуриста [Текст]  / Володимир Євгенович Шевченко-Василенко; худож. Марина Юрченко. - Дніпро : АРТ-ПРЕС, 2016. - 64 с. : ілюстр. - (Казки і легенди землі Полтавської. Вип. 26).

 

      Шевченко-Василенко, В. Є.   Про що розповіла калина [Текст]  : казки і легенди Кременчуччини / Володимир Євгенович Шевченко-Василенко; худож. Марина Юрченко. - Дніпро : АРТ-ПРЕС, 2017. - 228 с. : ілюстр. - (Казки і легенди Кременчуччини, вип. 2)

 

  Шевченко-Василенко, В. ЄПолтавська губернія. У 3-х т.

   Т. 1. Кн. 1. Коротка історія у контексті історії Руси-України    [Текст]  : видатні особистості / Володимир Євгенович Шевченко-Василенко. - Х. : Майдан, 2014. - 620 с. - (Історичні віхи Полтавщини, вип. 5).

 

          Шевченко-Василенко, В. Є.  Полтавська губернія.

 У 3-х т. Т. 1. Кн. 2. Коротка історія у контексті історії Руси-України [Текст]  : видатні особистості / Володимир Євгенович Шевченко-Василенко. - Х. : Майдан, 2014. - 524 с. - (Історичні віхи Полтавщини, вип. 5).

 

          Шевченко-Василенко, В. ЄПолтавська губернія.

У 3-х т. Т. 2. Кн. 1. Казки і легенди [Текст]   / Володимир Євгенович Шевченко-Василенко. - Х. : Майдан, 2016. - 424 с. - (Серія «Казки і легенди землі Полтавської», Випуск 30).

                

        

        Шевченко-Василенко, В. ЄПолтавська губернія.

У 3-х т. Т. 2. Кн. 2. Казки і легенди [Текст]   / Володимир Євгенович Шевченко-Василенко. - Х. : Майдан, 2016. - 424 с. - (Серія «Казки і легенди землі Полтавської», Випуск 31).

 

         Шевченко-Василенко, В. ЄПолтавська губернія.

 У 3-х т. Т. 3. Козацькі пісні [Текст]  / Володимир Євгенович Шевченко-Василенко. - Х. : Майдан, 2014. - 252 с. - (Серія «Історичні віхи Полтавщини»).